Udfyld lønoplysninger:
Du skal udfylde felterne nedenfor med den aftalte ugentlige arbejdstid, nettogrundlønnen og dine nuværende tillæg. Klik på "Beregn" så får du de nye tillægsstørrelser og den nye pensionsindbetaling. Bemærk, at det er den nye grundløn pr. 1. april 2022 du skal vælge, men de hidtidige tillæg (felt B til E) som de i dag fremgår af din lønseddel. Er du ansat på deltid, så husk at ændre timetallet.

Indtast ugentlig arbejdstid:
 
Grundløn(§4) pr. 1. april 2022 ved 37 timer pr. uge:
Kvalifikationstillæg (§5):
 
Funktionstillæg (§5):
 
Fast fleksibilitetstillæg (§11):
 
Tillæg jf. B-kontrakt (§10):
 

Månedsløn fra 1. april 2022 - ny pensionsbestemmelse
  Løn pr. måned
A: Grundløn(§4)
Anciennitetstrin 1, 2 eller 3
30.059
B: Kvalifikationstillæg (§5) 0
C: Funktionstillæg (§5) 0
D: Fast fleksibilitetstillæg (§11)
Se ansættelseskontraktens side 4.
0
E: Tillæg jf. B-kontrakt (§10)
Altid 12% af fuldtidsgrundløn, uanset deltidsbeskæftigelse
0
F: Nettoløn i alt
A samt B + C + D + E.
30.059
G: Pension (§7)
Arbejdsgiver indbetaler 13 % af A, B C, D og E i arbejdsgiverbidrag til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (§7)
3.908
H: Bruttoløn i alt
(Bruttoløn = F + G).
33.967