Vælg dine karakteristika:

Angiv dit grundlønstrin?
Hvor ligger arbejdspladsen?
Angiv praksistype?
Angiv anciennitet?
Nøgletal
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn. Tallene er opgivet uden pension.
 
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Gennem­snitViser be­regnet for­ventet løn.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Grundløn 1. april 2023Grundløn ekskl. pensionsbidrag (kr. pr. måned)
30.848
Personligt tillæg (modelestimeret) *)Kvalifikations-, og funktionstillæg ekskl. pensionsbidrag (kr. pr. måned)
0 585 1.298
Samlet løn 1. april 2023
(modelestimeret)Samlet grundløn ekskl. pensionsbidrag (kr. pr. måned)
30.848 31.433 32.146
Løn frem­skrevet til i dag
(modelestimeret)Månedslønnen, ekskl. pensionsbidrag, er fremskrevet til aktuelle kvartal på baggrund af en forventet årlig lønstigningstakst på 4,0 %.
32.082 32.690 33.432

Note: 20% på grundlønstrin 'Anciennitetstrin 1' modtager tillæg