Vælg dine karakteristika:

Angiv dit nuværende anciennitetstrin?
Indgår der vagt i din kontrakt, og hvilken kontrakt?
Hvilket årstal dimit­terede du som kan­didat?
Hvor mange har du ledelsesansvar for?
Har du en supplerende uddannelse?
Hvilken type praksis arbejder du i?
Nøgletal
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn.
 
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Gennem­snitViser be­regnet for­ventet løn.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Grundløn april 2022Grundløn inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag (kr. pr. måned)
33.967
Tillæg (personligt, rådighed mv.) (modelestimeret) *)Tillæg inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag (kr. pr. måned)
2.472 7.526 -
Samlet løn april 2022
(modelestimeret)Samlet løn inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag (kr. pr. måned)
36.439 41.493 -
Løn frem­skrevet til i dag
(modelestimeret)Måneds­lønnen er frem­skrevet til aktuelle kvartal på bag­grund af en forventet lønstignings­takst på 6,75 % .
38.899 44.294 -

*) Ca. 60 pct. af medlemmerne ansat i klinisk praksis får et tillæg.


Øvre kvartil kan ikke beregnes for den valgte kombination.