Vælg dine karakteristika:

Hvilket årstal dimit­terede du som kan­didat?
Hvilken branche arbejder du i?
Hvor mange har du ledelsesansvar for?
Har du en eller flere af følgende supplerende uddannelser?
Fagdyrlæge/anden faglig specialisering 
Ph.d. 
HD/MBA 
Nøgletal
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn.
 
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Gennem­snitViser be­regnet for­ventet løn.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Løn september 2021Samlet løn inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag (kr. pr. måned)
66.594 76.788 87.792
Løn frem­skrevet til i dagMåneds­lønnen er frem­skrevet til aktuelle kvartal på bag­grund af en forventet lønstignings­takst på 2,00 % .
67.926 78.324 89.548