Vælg dine karakteristika:

Angiv dit nuværende anciennitetstrin?
Indgår der vagt i din kontrakt, og hvilken kontrakt?
Hvilket årstal dimit­terede du som kan­didat?
Hvor mange har du ledelsesansvar for?
Har du en supplerende uddannelse?
Hvilken type praksis arbejder du i?
Er du ansat som seniordyrlæge:?
Er du ansat på jobløn?
Nøgletal
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn.
 
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Gennem­snitViser be­regnet for­ventet løn.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Grundløn september 2020Grundløn inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag (kr. pr. måned)
33.074
Tillæg (personligt, rådighed mv.)
(modelestimeret): *)Tillæg inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag (kr. pr. måned)
4.196 10.550 19.168
Samlet løn september 2020
(modelestimeret)Samlet løn inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag (kr. pr. måned)
37.270 43.624 52.242
Løn frem­skrevet til i dag
(modelestimeret)Måneds­lønnen er frem­skrevet til aktuelle kvartal på bag­grund af en forventet lønstignings­takst på 3,00 % .
38.388 44.933 53.809

*) Ca. 60 pct. af medlemmerne ansat i klinisk praksis får et tillæg.